Menu

Content

Breadcrumb

Empresa

Fustes Pram és una empresa dedicada a la venda de fusta i els seus derivats, al major i al detall.

S'ha distingit des del moment de la seva fundació al 1951, per completar l'oferta de productes bàsics amb la comercialització de nous prefabricats de la fusta, tant per la construcció com per la decoració interior i exterior.

La transformació des de l'oferta inicial fins els nostres dies, ha passat per la innovació i l'aposta per introduir nous materials així com productes auxiliars que han contribuït a donar un gir important als oficis relacionats amb la fusta i la seva manipulació.

En els darrers temps, la revolució informàtica ha transformat definitivament el sector: s'ha passat d’una mecanització bàsica a la gestió directa de les màquines mitjançant comandaments telemàtics. Aquest sistema de gestió ens permet oferir també als nostres clients tota varietat de productes preparats "claus en mà" per col·locar a l'obra.

Des de finals dels anys 60 comptem amb personal tècnic qualificat per certificar, assessorar i preparar projectes amb el material que requereixi cada utilització específica. El nostre departament compta amb les eines de CAD-CAM en disseny i càlcul per totes les aplicacions: fusteria, portes, cuines, armaris i estructures.

La diversitat en l'oferta de productes i el servei acurat es complementen amb  el tracte directe, l’assessorament personalitzat i la selecció dels millors "partners" en el mercat de la fusta.

Volem vincular la nostra realitat comercial a una aposta pels criteris de qualitat i la sostenibilitat ambiental.

Incloure la fusta en l’engranatge que mou el món contribueix a millorar la vida de tots.